Osvěžovač vzduchu Wind Japonská zahrada 300ml sprej

Osvěžovač vzduchu Wind Japonská zahrada 300ml sprej
Wind spray osvěžovač vzduchu 300ml Japonská zahrada ...
Více informací
29,6 Kč 24,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001535VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení24

Wind spray osvěžovač vzduchu 300ml Japonská zahrada

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceHLUBNA výrobní družstvo

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

 

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222   Extrémně hořlavý aerosol.

H229   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210  Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412  Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.  

P501  Prázdnou nádobku odstraňte v rámci organizovaného sběru tříděného odpadu /FE/.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH208     Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost

Směs není klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví a životní prostředí. Směs nevyvolává narušení činnosti endokrinního systému. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení