Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET

Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET
Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET
Obrázek 2
Vyzrajte na komáry, kteří se skrývají za závěsy či skříněmi s elektrickým odpařovačem od značky BIOLIT!
Více informací
225,7 Kč 186,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201837VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Vyzrajte na komáry, kteří se skrývají za závěsy či skříněmi s elektrickým odpařovačem od značky BIOLIT! Tento elektrický odpařovač s tekutou náplní bez parfemace vás bude efektivně chránit proti komárům až na 45 nocí. Obsahuje insekticid, který působí proti komárům včetně komárů tygřích, a to i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Optimální pro použití v ložnicích či jiných obytných místnostech do 30 m3

  • Elektrický odpařovač včetně jedné tekuté náplně
  • Poskytuje spolehlivou ochranu až na 45 nocí
  • Efektivně působí proti komárům včetně komárů tygřích
  • Bez parfemace
  • Působí i při mírně otevřených oknech

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Nebezpečí

Obsahuje

destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Účinná látka (BPR).

1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1    Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1    Vysoce toxický pro vodní organismy.

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1    Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- Označeno etiketou podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

 

Standardní věty o nebezpečnosti

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

(P301 + P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P405) Skladujte uzamčené.

(P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další označování

Používejte podle návodu.

Nepoužívejte v uzavřeném prostoru.

Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku.

Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte.

Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen.

Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece.

Vypněte filtry u akvárií.

Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

Nedotýkejte se knotu.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Používejte biocidy bezpečně!

UFI : 5G3M-E0N4-500M-MYS3

Obsahuje: uhlovodíky, C14-C19, izoalkány, cyklické, <2% aromatické látky.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí klece. Vypněte filtry u akvárií. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vymněňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zabezpečte, aby se do ošetřované oblasti nedostaly kočky. Z důvodů zvláštní citivosti na pyrethroidy / pyrethriny, může tento přípravek u koček způsobit závažné nežádoucí účinky.

Biolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLETBiolit elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 45 nocí KOMPLET
Obrázek 2Obrázek 2
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení