Bros sprej proti vosám a sršňům 600ml

Bros spray proti vosám a sršńům 600ml
Sprej Bros na vosy a sršně je aerosolový přípravek, určen pro hubení vos a sršňů a také k ničení jejich hnízd, přípravek působí kontaktně a je připra...
Více informací
199 Kč 164 Kč bez DPH
Skladem
Kód216460VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol ničí vosy, sršně a jejich hnízda - v zahradách, na terasách a balkónech. Díky speciálnímu uzávěru můžete bezpečně a pohodlně sprejovat ve vzdálenosti 5 m.

Návod k použití:

Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte na hnízdo a jeho vchod. Držte přibližně ve vzdálenosti 5 m a sprejujte po větru  brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. Hnízdo odstraňte nejdříve 24 hodin po použití. Výrobek vyhubí vosy a sršně vracející se do hnízd až sedm dní po použití.

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní   upozornění:
Před použitím čtete přiložené pokyny.
Nebezpečí
Během používání nejezte a po použití si umyjte ruce.
 
 
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouho­
    dobými účinky.
H222 Extrémně   hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod   tlakem: při zahřívání   se může
    roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění   očí.
P102 Uchovávejte   mimo dosah dětí.
P210 Chraňte   před teplem, horkými   povrchy,
    jiskrami, otevřeným ohněm   a jinými zdroji
    zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného   ohně nebo jiných
    zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte   nebo nespalujte ani   po použití.
P410 +P412 Chraňte   před slunečním zářením.   Nevystavujte teplotě   přesahující 50oC.
P260 Nevdechujte aerosoly
První pomoc:
Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou,   kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby   vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí   z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.   Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro   zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Skladujte odděleně od nádobí, potravin a krmiv. Výrobek neslouží   k hašení ohně.
Aktivní složka: cypermethrin   0,4% (0,4 g/100 g), permethrin 0,17% (0,17 g/100 g), tetramethrin   0,17% (0,17 g/100 g), PBO 1,35% (1,35 g/100 g)
Pro všeobecné použití.
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení