Citra s vůní Lily violet 400g, čisticí prášek

Citra s vůní Lily violet 400g, čisticí prášek
Citra 400g písek na nádobí s květinovou vůní práškový čistič na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky odstraňu...
Více informací
50,1 Kč 41,4 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001412VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení24
  • čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky
  • odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

 

Práškový čisticí prostředek na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, armatury a keramické obkladačky.

Návod na použití:

Na navlhčený čištěný povrch naneste aktivní prášek a třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty. Čištěný povrch potom důkladně opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a plasty!

Varování:Způsobuje vážné podráždění očí.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí.Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319.

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku:

abrazivní složky, uhličitan sodný, méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, vonná látka: vonné látky: ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, barvivo.
Složení:

abrazivní složky, uhličitan sodný, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, vonná látka: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, barvivo.

 

 

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníPodrobnostiKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení