CLEAMEN 110 skleněné plochy 1l MR

CLEAMEN 110 skleněné plochy 1l MR
Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze používat jako ko...
Více informací
87,4 Kč 72,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201293VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení12

Prostředek je určen k mytí oken, sleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou.

Lze používat jako koncentrát na silné znečištění, nebo vodní roztok 250 až 500ml/l na slabé až střední znečištění, poté je třeba plochy setřít stěrkou a přeleštit mikrovláknem. 
Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.


Popis použití při sprejovém čištění oken:

1)       Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.
2)       Na rozmývák naneseme vhodně naředěný Cleamen 110 pomocí rozprašovače.
3)       Pomocí rozmýváku, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit.
4)       Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.
5)       Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přeleštíme šmouhy.
 
dávkování a ředění pro sprejové čištění 
v ml/1l roztoku
míra znečištění
. .. ...
1 litr rozprašovač 250 500 neředěný
pH roztoku 7.4 7.6 8

pH koncentrátu:  8
 

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Výstražné symboly nebezpečnosti

 

VAROVÁNÍ

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpiy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace na štítku :

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí směsi

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Flam. Liq. 3; H226

Eye Irrit. 2; H319

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení