Satur OKNA 500ml MR čistič oken

Satur OKNA 500ml MR čistič oken
Satur okna 500 ml SATUR OKNA 500 ml klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.
Více informací
28,2 Kč 23,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001263VýrobceALTER, s.r.o.Počet ks v balení12

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.

 

Složení: méně než 5%: Ethanol

Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina modré barvy s charakteristickou vůní po alkoholu pH 1% roztoku <7,5

Způsob použití: přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla a zrcadla a suchým hadrem vyleštěte dosucha

Snášenlivost: nepoškozuje povrchy

Skladování: skladujte v temnu, nevystavujte přímému slunečnímu záření

 

Signální slovo:  VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry, Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Ethanol

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, HEXYL CINNAMAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

VýrobceALTER, s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení