Fox na okna 1l MR

Fox na okna 1 l MR
-20 %
Akce
Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.
Více informací
Běžná cena s DPH 31,2 Kč 24,9 Kč 20,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201285VýrobceALTER, s.r.o.Počet ks v balení10

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.

 

Složení: méně než 5%: Ethanol

Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina modré barvy s charakteristickou vůní použitého parfému pH 1% roztoku <7,5

Způsob použití: Přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla a zrcadla a suchým hadrem vyleštěte dosucha.

Snášenlivost: nepoškozuje povrchy

Skladování: v suchu, odděleně od potravin

 

 

 

 

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti

H226                        Hořlavá kapalina a páry              

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                        Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.    

P233                        Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P280                        Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303+361+353          PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P370+P378               V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj.

P403+235                 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501                        Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do  komunálního odpadu.

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Ethanol

VýrobceALTER, s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení