Fox na okna 1l MR

Fox na okna 1l MR
Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.
Více informací
31,2 Kč 25,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201285VýrobceALTER, s.r.o.Počet ks v balení10

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek.

 

VýrobceALTER, s.r.o.

Složení: méně než 5%: Ethanol

Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina modré barvy s charakteristickou vůní použitého parfému pH 1% roztoku <7,5

Způsob použití: Přípravek aplikujte na znečištěná okna, skla a zrcadla a suchým hadrem vyleštěte dosucha.

Snášenlivost: nepoškozuje povrchy

Skladování: v suchu, odděleně od potravin

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti

H226                        Hořlavá kapalina a páry              

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102                        Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210                        Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.    

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo místo určené obcí.

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:

Ethanol

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení