Iron čistič skel+alkohol 1l MR

Iron čistič skel+alkohol 1l MR
Iron čistič skel+alkohol 1l MR
Obrázek 2-Iron čistič skel+alkohol 1l
Tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch.
Více informací
41,3 Kč 34,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001900VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení8

Tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch.

Ekonomické balení s rozprašovačem.  

 

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdraji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a púokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % Barvivo, parfémy, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal

Iron čistič skel+alkohol 1l MRIron čistič skel+alkohol 1l MR
Obrázek 2-Iron čistič skel+alkohol 1lObrázek 2-Iron čistič skel+alkohol 1l
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení