Krystal na okna 5l Jasmine shine

Krystal na okna 5l Jasmine shine
Výrobek se vyznačuje vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem.
Více informací
219,9 Kč 181,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód201600VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení1

Výrobek se vyznačuje vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem. Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování pouze na plochy, kde se má docílit požadovaný účinek. Díky svému složení má vysoké mycí účinky. Skleněné plochy, ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám.

  • mycí síla odstraní i mušky z autoskel
  • jedinečná vlastnost je jednoduché leštění beze šmouh
  • okna vydrží déle čisté jak po použití saponátových čistidel
  • jednoduchá aplikace
  • Modrý odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU
  • Jeho složení ho předurčuje k použití na všechny druhy materiálů
 

Aplikujte přímo na znečištěné či leštěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačkou, nechte chvíli působit vyčistěte a vyleštěte mikrovláknovou utěrkou.

  

VýrobceCORMEN s.r.o.
 
Signální slovo Varování
 
Složky směsi k uvedení na etiketě: Nejsou
 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku Žádné
povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.
Složení: > 30 % voda, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barva a HEXYL CINNAMAL.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, HEXYL CINNAMAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

 
PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení