Krystal tekutý písek 600g

Krystal tekutý písek 600g
Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách ...
Více informací
52,4 Kč 43,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód205856VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení20

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí.

- použitelný na všechny materiály mimo plasty

- nevhodný k dlouhodobému používání na leštěné povrchy
- nová parfemace

Návod k použití: Přípravek naneste na znečištěná místa, měkkou houbou vyčistěte a opláchněte vodou. Výrobek vyniká vysokou stabilitou. Nerozděluje se a nezesedá
 
NOVÁ RECEPTURA - síla kterou okamžitě poznáte.
 
 
VýrobceCORMEN s.r.o.
 
 
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složky směsi k uvedení na etiketě:

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Amidy, C8-18 (sudé číslo) a C18-nenasycený, N-(hydroxyethyl), Hydroxid sodný.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % fosforečnany, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE a konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení