LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml náplň Orient

LARRIN DEO vonný koncentrát 500ml náplň Orient
přípravek se svěží vůní k čištění a dezodorizaci čištěných a ošetřovaných prostor
Více informací
120,4 Kč 99,5 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód201541VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Přípravek se svěží vůní, určen k dezodoraci čištěných a ošetřovaných prostor (WC, podlah, stěn), které nejsou často oplachovány vodou. Překrývá nepříjemné pachy.

 
 
 
 
 
 
NEBEZPEČÍ
 

Signální slovo:

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na

štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje linalool, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

 
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení