CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Bros sprej proti lezoucímu hmyzu 400ml

Bros sprej proti lezoucímu hmyzu 400ml
Bros sprej proti lezoucímu hmyzu 400ml
Obrázek
Aerosolový přípravek určený k hubení lezoucího hmyzu v budovách; švábů, rusů, mravenců, rybenek a jiných.
Více informací
97,3 Kč 80,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001944VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol pro účinnou likvidací lezoucího hmyzu: švábi, rusy, mravenci, brouci, blechy, rybenky, atd. Eliminuje škůdce bezprostředně po aplikaci a navíc působí dlouhodobě - chrání postříkaný povrch před hmyzem po dobu až 6 týdnů (před šváby a mravencem faraonem až 12 týdnů).

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

 Nebezpečí

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Aerosol 1, H222 Extrémně hořlavý aerosol.

Aerosol 1, H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečí

 

Věty popisující druhy rizik:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření 

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410 +P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

Bros sprej proti lezoucímu hmyzu 400mlBros sprej proti lezoucímu hmyzu 400ml
ObrázekObrázek
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení