Bros sprej proti molům 150ml

Bros sprej proti molům 150ml
Bros spray proti molům 150 ml - aerosol účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních. 
Více informací
66,4 Kč 54,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001730VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních.

 

Návod k použití:

Před použitím zatřepat. Nastříkejte dovnitř skříně nebo zásuvky ze vzdálenosti 40 cm. Každý prostor o objemu 0,5 m3 vystříkejte, po dobu 2 sekund. Lze použít přímo na oděv. Po aplikaci nechte skříň uzavřenou po dobu 15 minut. Následně vyvětrejte. Nenanášejte přímo na drahé nebo kožené oděvy.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

 Nebezpečí

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Nebezpečí

H222   Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C.

P260 Nevdechujte aerosoly.

První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky nejsou známy.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Účinná látka: 1R-trans-fenothrin 0,1% (0,1 g/100 g); prallethrin 0,09%, (0,09 g/ 100g), piperonylbutoxid/PBO 0,45% (0,45 g/100 g).

Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení