CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Bros tekutý prostředek na odpuzování krtků 500ml

Bros tekutý prostředek na odpuzování krtků 500ml
Ideální ochrana zahrada a dětských hřišť.
Více informací
103,3 Kč 85,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001764VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení6

Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích.

Návod k použití:

Najděte nové krtiny a místa, kde jsou krtkové aktivní. Na těchto místech odkryjte krtčí noru a nalijte dovnitř asi 30 ml přípravku. Zacpěte otvor v noře tak, aby se zápach mohl rozšířit do chodeb, kudy se krtkové pohybují. Přípravek má vysokou účinnost ihned po aplikaci a zachovává si jí po dobu 1 - 2 dní. Za příznivých povětrnostních podmínek si přípravek (málo srážek) zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců.   Po vydatném dešti aplikaci přípravku zopakujte.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.

 Varování 

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Věty popisující druhy rizik:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice   

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

První pomoc: V případě   požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,   tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky nejsou známy.

Neskladujte společně s potravinami.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní složka: levandulový olej 0,05% (0,05 g/ 100 g).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. 
PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení