CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Real KLASIK Levandule 6kg, tekutý čistící krém

Real KLASIK Levandule 6kg, tekutý čistící krém
Nejsilnější čisticí krém s mnohostranným univerzálním použitím. Obsahuje recepturu s více jak 35 letou tradicí.
Více informací
498,0 Kč 411,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód207213VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení2
  • čisticí krém s velmi vysokou účinností
  • nejsilnější ze všech
  • mnohostranné univerzální použití v domácnosti i v profesionální oblasti
  • nepoškrábe tradiční ani moderní povrchy
  • jemně odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu
  • síla čisticího prášku ve spojení s jemností krému
  • levandulová parfemace

 

 
VýrobceZenit,spol.s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. 
 

Klasifikace dle nařízení (ES) č.1272/2008(CLP):

Vážné poškození očí, kategorie 1, H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Nebezpečné látky

Cocamide MEA, Sodium Dodecylbenzensulfonate

H-věty:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO + 420 224 919 293

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Doplňující informace: 

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší. Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení