Star kuchyňský čistič 5l

Star kuchyňský čistič 5l
Speciální prostředek určený k čištění veškerých kuchyňských povrchů a ploch v potravinářské oblasti, včetně zařízení a spotřebičů. Především kuchyňsk...
Více informací
368 Kč 304 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód204849

Speciální prostředek určený k čištění veškerých kuchyňských povrchů a ploch v potravinářské oblasti, včetně zařízení a spotřebičů. Především kuchyňského nábytku, nerezových součástí a vybavení, obkladů, veškerých pracovních desek a ostatních pevných ploch z nesavého materiálu. Má silný odmašťovací účinek a čistící schopnost.

Použití
Dávkování Přímá aplikace dle znečištění – pomocí rozprašovače.
Návod k použití Prostředek naneste pomocí rozprašovače přímo na znečištěné plochy a nechte chvíli působit. Poté setřete utěrkou nejlépe z mikrovlákna, popřípadě lze použít houbičku pro mechanické působení. Povrch opláchněte čistou vodou.
Technické detaily
K přímému použití Určeno k přímému použití.
Konkrétní pH prostředku ? 11,0
Parfemace Orange fresh
Viskozita nízká
Vzhled bezbarvá kapalina

 

Složení:

Složení dle (ES) č. 648/2004: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

 

VAROVÁNÍ:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

ikona

Popis