LARRIN KERA ČISTIČ 200ml

LARRIN KERA ČISTIČ 200ml
speciální přípravek k čištění a ošetření sklokeramických desek
Více informací
93,9 Kč 77,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001713VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Speciální přípravek k čištění, ošetření a ochraně sklokeramických varných desek. Ochranný film vytváří vysoký lesk.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H331 Toxický při vdechování.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, 1,2-benzisothiazolin-3-on

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení