Mefisto kuchyně-čistič na trouby, sporáky a glazované povrchy 500ml MR Limetka

Mefisto kuchyně-čistič na trouby, sporáky a glazované povrchy 500ml MR Limetka
k čištění sporáků, nerezu, nádobí a obkladů - gel
Více informací
93,0 Kč 76,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201389VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení6

Přípravek s mechanickým rozprašovačem na odstraňování mastných a připečených nečistot.

Výborně čistí nerezové, smaltované nebo glazované povrchy, jako jsou sporáky, trouby, grily, nádobí a kuchyňské obkladačky.
Gelová konzistence zaručuje, že přípravek nestéká ze svislých povrchů.
Nepoužívat na hliník, teflon a lakované plochy.
Obsahuje příjemnou vůni čerstvé limetky.

Návod k použití:

Přípravek naneste rozprašovačem rovnoměrnou vrstvu přípravku na znečištěný povrch
Nechte působit 10 až 30 minut podle míry znečištění.
Uvolněnou nečistotu setřete a povrch omyjte vodou.

 

Výstražné symboly:

Signální slovo: Nebezpečí

H-věty:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P-věty: 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte páry a aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů

Směs obsahuje:

2-aminoethanol

 

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení