CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Citra saponát 500ml natur Green idea na nádobí

Citra saponát 500ml natur Green idea na nádobí
Saponát na mytí nádobí, skla, porcelánu čistič na kuchyňské linky, pracovní desky, domácí spotřebiče, sklo-keramické desky, dlaždice, atd.
Více informací
26,5 Kč 21,9 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód217097VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

saponát na mytí nádobí, skla, porcelánu

čistič na kuchyňské linky, pracovní desky, domácí spotřebiče, sklo-keramické desky, dlaždice, atd.


VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

Citra saponát na nádobí natur:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: HEXYL CINNAMAL, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.

Text: „Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.

UFI: SJ10-40AK-Y00X-R91Q      (Citra saponát na nádobí natur)

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení