LARRIN na rez a kámen 500ml pro spotřebiče

Larrin na rez a kámen 500ml pro spotřebiče
účinný čistící přípravek k odstraňování vodního kamene, nečistot a usazenin u varných konvic, jiných elektrospotřebičů
Více informací
101 Kč 83,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001491VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Extra silný tekutý čistící prostředek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura umožňuje použítí na površích, které přichází do styku s potravinami. Vysoká účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

 
Výstražný symbol nebezpečnosti: 
 
 
Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Kyselina citronová.
 
Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, > 30 % kyselina citronová
 
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení