LARRIN na rez a kámen 500ml pro spotřebiče

LARRIN na rez a kámen 500ml pro spotřebiče
účinný čistící přípravek k odstraňování vodního kamene, nečistot a usazenin u varných konvic, jiných elektrospotřebičů
Více informací
101,0 Kč 83,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001491VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Extra silný tekutý čistící prostředek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura umožňuje použítí na površích, které přichází do styku s potravinami. Vysoká účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

 
VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
Výstražný symbol nebezpečnosti: 
 
 
Signální slovo: Nebezpečí
 
Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Kyselina citronová.
 
Standardní věty o nebezpečnosti
P315  Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení
 
Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

P-věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, > 30 % kyselina citronová
 
PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení