LARRIN NANO EFEKT čistič koupelna 500ml MR

LARRIN NANO EFEKT čistič koupelna 500ml MR
moderní nanotechnologie vytváří ochranný film po prvním použití, zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
Více informací
84,6 Kč 69,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód203709VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní čistič koupelny využívající nanotechnologii. Vytváří ochranný film po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot. Následně snadnější údržba a čištění.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňijící informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení