Star koupelna lesk 500ml MR

Star koupelna lesk 500ml MR
Vysoce výkonný parfémovaný čistící prostředek pro denní úklid a hygienickou čistotu umývárenských a sanitárních povrchů
Více informací
98,0 Kč 81,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód004515Počet ks v balení12

Vysoce výkonný parfémovaný čistící prostředek pro denní úklid a hygienickou čistotu umývárenských a sanitárních povrchů – zejména koupelen, vodovodních baterií, umyvadel, van, toaletních mís, obkladů, sprchových koutů, chromovaných součástí a vybavení. Odstraňuje běžné nečistoty, usazeniny vodního kamene a rzi. Omezuje usazování vody a vodního kamene a tím snižuje četnost úklidu. Zanechává povrch lesklý.

 

Charakteristika:

Hlavní čištěný povrch:
 Oblast použití:
 
pH:
 
Typ úklidu:
 
 
Použití
Dávkování Přímá aplikace.
Návod k použití Prostředek naneste na znečištěná místa, nechte chvíli působit, očistěte měkkým padem a opláchněte.
Technické detaily
K přímému použití Určeno k přímému použití.
Konkrétní pH prostředku ? 2,5
Parfemace krémová
Viskozita

nízká

Vzhled kapalina žluté až hnědé barvy
 
 
Bezpečnostní listTrue
Složení:

Složení dle (ES) č. 648/2004: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém, citronellol, hexyl cinnamal, linalooll.

 

Nebezpečí

Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008

Eye Dam 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Nebezpečné složky: kyselina L (+) mléčná, alkyl (C8-C18) (benzyl)dimethylamoniumchlorid, alkyl dimethyl ethyl benzylammonium chlorid.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení