LARRIN Rez a vodní kámen 500ml MR

LARRIN Rez a vodní kámen 500ml MR
odstraňuje rez, vodní kámen, vápenné a mýdlové usazeniny, velká účinnost, vysoký lesk
Více informací
80,5 Kč 66,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201424VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny. Je určen k čištění zařízení koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů vč. příslušenství z nerezu a chrómu. Velká účinnost, vysoký lesk.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

nevyžaduje se

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Jiná povinná označení:

nevyžaduje se

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení