CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Welldone Antibakteriální čistící prostředek do koupelny 750ml

Welldone Antibakteriální čistící prostředek do koupelny 750ml
Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie.
Více informací
66,9 Kč 55,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód218228VýrobceATET s.r.o.Počet ks v balení18

Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie. 

 

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

VýrobceATET s.r.o.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění:


Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

Klasifikace – třída/kategorie nebezpečnosti: dráždivé účinky na kůži. 2, H315; Oční dráždivost. 2, H319

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Reakce: 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Klasifikace – třída/kategorie nebezpečnosti: dráždivé účinky na kůži. 2, H315; Oční dráždivost. 2, H319

Obsah účinné látky: <2,5 % chlornanu sodného (obsah aktivního chloru: cca 1,75 %)

Složky určující nebezpečí: chlornan sodný, alkylethersulfát sodný (C12–14)

Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004:

<5 %: bělidlo na bázi chloru, <5 % aniontová povrchově aktivní látka,  <5 %: neiontová povrchově aktivní látka. Obsahuje vůni.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení