AVA odstraňovač vodního kamene 150g

AVA odstraňovač vodního kamene 150g
Ava odstraňovač vodního kamene odstraňuje vodní kámen šetrným způsobem, bez narušení povrchů
Více informací
32,9 Kč 27,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód207001VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení30
Ava odstraňovač vodního kamene, odstraní vodní kámen šetrným způsobem a zároveň bez narušení čištěných povrchů. Netoxický.

Vlastnosti:

  • netoxický
  • vhodné pro na kávové konvice, varné nádoby, čajovníky, pračky a  překapávače
  • odstraní vodní kámen šetrným způsobem
  • bez narušení čištěných povrchů
  • balení 150 g

Složení:

Kyselina citronová monohydrát - CAS 5949-29-1

Příprava a použití:

  • Pračky a myčky nádobí: Obsah sáčku vysypte přímo do bubnu pračky (u myčky do nádobky na mycí prostředek, zbytek na dno myčky tak, aby neucpal sítko filtru). Spusťte hlavní prací (mycí) program při teplotě 50-60 °C. Po dosažení teploty vypněte přístroj na 1/2 hodiny a nechte přípravek působit. Poté nechte doběhnout program včetně výplachu vodou.
  • Kávovary, varné konvice: Jednu polévkovou lžíci přípravku rozpusťte v 1 l vody, vlejte do kávovaru a nechte projít zapnutým přístrojem. Stejným způsobem proveďte proplach čistou vodou. Varné konvice naplňte 1 l vody, přidejte 1 polévkovou lžíci přípravku a uveďte k varu. Bez dalšího ohřevu nechte působit 1/2 hodiny, řádně vypláchněte vodou. Přípravek není vhodný pro čištění hliníkových nádob.
 
 
VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
Bezpečnostní upozornění:
 
Varování GHS07 - dráždivé látky

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování prachu

P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Kyselina citronová monohydrát-CAS 5949-29-1

Další nebezpečnost

Látka není hodnocena jako PBT nebo vPvB. Pokud je nám známo, látka není zařazena na seznam endokrinních disruptorů.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení