00 Kč

GO! Rapid 750ml na rez a vodní kámen

Výrobce
ALTER, s.r.o.
Kód produktu
204171
Cena s DPH
51.1 Kč
Cena bez DPH
42.2 Kč
Dostupnost
Skladem
Tuto variantu produktu nelze zakoupit
Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma
BaleníPočet jednotek
Balení10 ks
Popis a parametry
Hlídání ceny
Dotaz na prodejce

GO! RAPID likviduje vodní kámen, rez a zbytky mýdla. Obsahuje směs
vysoce účinných látek, které odstraní veškeré nečistoty. Ošetřený
povrch čistí do vysokého zářivého lesku.


Použití: Na nerezové dřezy, vodovodní baterie, umyvadla a vany
nastříkejte přípravek na houbičku nebo hadřík, očistěte povrch a poté
opláchněte vodou. Na znečištěné nerezové části praček, myček,
žehliček a kávovarů použijte přípravek neředěný, nechejte působit
několik minut a potom opláchněte vodou. Na velké plochy (podlahy,
dlažba, keramika) použijte ředění cca 75ml na 1 litr vody a poté
opláchněte vodou. Nepoužívejte na mramor, žulu a přírodní kámen.


Složení: méně než 5%: fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky,
amfoterní povrchově aktivní látky, parfém.
Obsahuje kyselinu orthofosforečnou.

 

 

GO! RAPID 750ml na rez a vodní kámen

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vy vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy: Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi. 

Aktuální cena produktu je 51.10 Kč
Váš e-mail
Kontakty
+420 553 625 252
eshop@fros.cz
Těšínská 29, Opava, 746 01
IČO:  26803291
DIČ:  CZ26803291
GP webpayLyonessCP