LARRIN čistič na grily, trouby, krbová skla 400ml

LARRIN čistič na grily, trouby, krbová skla 400ml
čištění krbových skel, grilů, kamen, trub, odstraňuje mastnotu připáleniny a ostatní nečistoty
Více informací
43,0 Kč 35,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód210248VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Vysoce účinný prostředek na čištění krbových skel, grilů, pečících a opékacích zařízení, kamen, trub a nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu, připálené tuky, usazeniny kouře a sazí a ostatní nečistoty.

  

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Prvky označení Hydroxid sodný

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte páry.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

P501  Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Obal je opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal má uzávěr odolný proti otevření dětmi.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení