CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LAVON kuchyně 750ml, odmašťovač

LAVON kuchyně 750ml, odmašťovač
Univerzální odmašťovací prostředek
Více informací
57,6 Kč 47,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód216402VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12

Lavon kuchyně 750 ml je extra šetrný univerzální odmašťovač na všechny povrchy v kuchyních i jinde v domácnosti. Pro snadné a vysoce účinné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty. Vhodný na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky a spáry. Zanechává povrchy zářivě lesklé.

Výhody:

  • extra šetrný
  • vysoká účinnost na všechny povrchy
  • zářivý lesk

Použití:

Nastříkejte prostředek Lavon kuchyně, poté setřete nebo opláchněte. V případě silného znečištění nechte chvíli působit. Je šetrný k povrchům, ale na materiály citlivé k silnému odmaštění vyzkoušejte na nenápadném místě.

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo:  VAROVÁNÍ

 

Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):  ---

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňující informace: 

EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení