LAVON gril a kamna 750ml

Lavon gril a kamna 750ml
Doporučujeme
Silný odmašťovač vyčistí za studena rychle a bez drhnutí Extra silný odmašťovač pro snadné odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin.
Více informací
66,4 Kč 54,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód216567VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12
  • silný odmašťovač
  • vyčistí za studena
  • rychle a bez drhnutí

Extra silný odmašťovač pro snadné odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin. Čistí bez mechanické námahy. Vhodný na grily, trouby (mimo samočisticích), krby, kamna, rošty, hrnce, plechy na pečení, obklady a spáry. Čistí za studena i za tepla. Používejte ochranné rukavice.

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Hydroxid sodný, hydroxid draselný Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu. P280 Používejte ochranné brýle. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

 

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení