CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Mr. Proper Professional 750ml odstraňovač vodního kamene

Mr. Proper Professional 750ml odstraňovač vodního kamene
Odstraňovač vodního kamene a sanitární čistič Mr. Proper Professional je připravený k okamžitému použití ve formě spreje.
Více informací
103,2 Kč 85,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód207251VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení10
  • Odstraňuje vodní kámen a předchází jeho opětovnému usazování
  • Vysoce účinný při čištění nečistot v koupelnách a toaletách
  • Vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody
  • Dodává svěží vůni

 

Odstraňovač vodního kamene a sanitární čistič Mr. Proper Professional je připravený k okamžitému použití ve formě spreje. Zanechává povrchy čisté a ošetřené tak, že zůstávají dlouhodobě lesklé. Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk. Kyselá pH formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene. 

Použití:

  • Odstraňování vodního kamene z umyvadel, toaletních mís, pisoárů, vodovodních kohoutků, sprchových koutů, koupelen i z kuchyňských spotřebičů

Omezení použití:

  • Nepoužívejte na smaltované a plastové komponenty, satinované povrchy, mramor nebo přírodní kámen, stříbro, zlato, měď a hliník
  • Nepoužívejte na horké, poškozené nebo poškrábané povrchy a domácí spotřebiče
  • V případě jakýchkoli pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše

 

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte aerosoly.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Nemíchejte s bělicími nebo jinými čisticími prostředky.

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Kyselina citronová monohydrát-CAS 5949-29-1

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Žíravost / dráždivost pro kůži

Kategorie 2 - (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 - (H319)

EU - Biocidy

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- - 77-92-9

Product-type 1: Human hygiene

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Žíravost / dráždivost pro kůži Kategorie 2 - (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 2 - (H319)

Další nebezpečnost

Další nebezpečí, která nemají vliv na klasifikaci

Bez přítomnosti složek PBT a vPvB.

Povolení a / nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

 

Chemický název    Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH    Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH 

Formic Acid                                        75.                                                                             -

Citric Acid                                           75.                                                                            -

Telefonní číslo pro naléhavé situace

nouzové telefonní číslo pro celou ČR - nepřetržitě: 224 9192 93 nebo 224 91 54 02

Toxikologické informační středisko - TIS, Klinika pracovního lékařství,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

telefon (nepřetržitě): + 420 224 91 92 93; + 420 224 91 54 02

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení