Bref WC CLASSIC power aktiv 50g Lavender závěs

Bref WC CLASSIC power aktiv 50g Lavender závěs
Bref Power Aktiv WC blok s vůní levandule a o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni*
Více informací
44,4 Kč 36,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001762VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení10

Hledáte jednodušší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží? Bref WC blok je jednoduchým a pohodlným způsobem, který zajišťuje čistotu a svěžest ve vaší toaletě od prvního do posledního spláchnutí.

Bref Power Aktiv WC blok s o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni má složení se 4 funkcemi:


1) Čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím.
2) Ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě.
3) Ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování.
4) Extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně.

Jednoduše zavěste WC blok pod okraj toalety a nasměrujte do proudu vody. Po spláchnutí zažijete v koupelně čistotu a svěžest levandule.
Pro recyklaci oddělte kartón od plastového obalu.

* Po několika spláchnutí v porovnání s neošetřeným povrchem toalety.

 

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Varování

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Skin Irrit. 2 , H315 Dráždí kůži

Eye Irrit. 2 , H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Standardní větou o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Prohlášení o složkách podle předpisu EU o detergentech 648/2004/EC.

> 30 %  aniontové povrchově aktivní látky

5-15 %  neiontové povrchově aktivní látky

Další složky

Parfémy

Kumarin

Linalool

(R)-p-mentha-1,8-dien

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení