Bref WC PREMIUM Color aktiv 3x50g Apple and Water Lily závěs

Bref WC PREMIUM Color aktiv 3x50g Apple and Water Lily závěs
Výprodej
Revoluční inovace od značky Bref: Díky AquaScent Technology™ vám Perfume Switch nabídne jedinečný zážitek v podobě dvou měnících se vůní z jednoho WC bloku
Více informací
114,8 Kč 94,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód218355VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení9

Revoluční inovace od značky Bref: Díky AquaScent Technology™ vám Perfume Switch nabídne jedinečný zážitek v podobě dvou měnících se vůní z jednoho WC bloku

  • První jemnější vůně Floral Apple se uvolňuje ze suchého WC bloku, abyste zažili příjemný zážitek při vstupu do koupelny. Druhá vůně Water Lily je aktivována při každém spláchnutí toalety. Po vysušení WC bloku se opět začne uvolňovat původní jemnější vůně
  • Perfume Switch - vynikající kvalita a intenzita vůně, ihned od prvního umístění do toalety
  • Bref Perfume Switch - jednodduší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží při a po každém spláchnutí!
  • Díky diskrétnímu designu a trendy barvami se dokonale hodí pod okraj toalety

Už vás nebaví staré známé vůně nudné koupelny? Bref Perfume Switch poskytuje nový a jedinečný smyslový zážitek umožňující změnu vůně s každým spláchnutím. Jednoduše zavěste WC blok pod okraj toaletní mísy a nasměrujte do proudu vody.

 

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.

Symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Klasifikacepodle nařízení(ES)č.1272/2008(CLP):

Eye Irrit.2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Standardní větou o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Prohlášení o složkách podle předpisu EU o detergentech 648/2004/EC.

> 30 %     aniontové povrchově aktivní látky

5-15%     neintové povrchově aktivní látky

Další složky:

Parfémy, Linalol

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Citronellol

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení