Dr. Devil 3in1 WC Point block 75ml Lime twister

Dr. Devil 3in1 WC Point block 75ml Lime twister
WC tekutý blok 3v1 voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.
Více informací
92,6 Kč 76,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód201618VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení12

WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí.

 
Balení: 3x55 ml 
 

VýrobceTOMIL s.r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečné látky

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli

alkoholy, C9-11, etoxylované

Standardní věty o nebezpečnosti

 H318  Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje reakční směs 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-5,5-dimethylnaftalen-2-karbaldehydu a 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-8,8-dimethyl-2-naftaldehydu, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

>=30 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene),

benzisothiazolinone

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení