Dr. Devil Bicolor WC 5ball 1x35g Lemon fresh

Dr. Devil Bicolor WC 5ball 1x35g Lemon fresh
Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.
Více informací
32,1 Kč 26,5 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód216835VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení18

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. 

 

 

Výstražný symbol:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky

Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy

Standardní věty o nebezpečnosti

H315  Dráždí kůži.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.

Doplňující informace

EUH208  Obsahuje citral; citrón, extrakt; citronellal; 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (citral, limonene, linalool), benzisothiazolinone.

VýrobceTOMIL s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení