Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g

Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
WC KOŠ - ČISTÍ - VONÍ - PĚNÍ. WC koš s vůní moře.
Více informací
17,5 Kč 14,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001401VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení16

WC koš s vůní moře - čistí - voní - pění

 

Signální slovo: Nebezpečí

GHS05

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Draždi kůži.

H318 Způsobuje važne poškozeni oči.

H412 Škodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi učinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovavejte mimo dosah děti.

P280 Použivejte ochranne rukavice / ochranne bryle / obličejovy štit.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkym množstvim vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO/lekaře.

P501 Odstraňte obsah/obalprostrednictvom systemu selektivneho zvozu obci splnomocnenou osobou.

 

 

Doplňující informace: EUH208: Obsahuje d-dimonen . Může vyvolat alergickou reakci

Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40gMr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40gObrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení