Dr. Devil WC blok 3v1 3x55ml Natur fresh NOVÝ

Dr. Devil WC blok 3v1 3x55ml Natur fresh NOVÝ
Dr.Devil WC blok tek. Natur fresh 3x55ml. Voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.   NEBEZPEČÍ Dráždí kůži. Způsobuje vážn...
Více informací
44,5 Kč 36,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201805VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení12

Dr.Devil WC blok tek. Natur fresh 3x55ml. Voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.

 

Výstražný symbol: 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

 

Nebezpečné látky:

Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti
H315  Dráždí kůži.
H318  Způsobuje vážné poškození očí.
H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálníhoodpadu.

Doplňující informace

EUH208

Obsahuje 2-methylundekanal, eukalyptový olej (Eucalyptus globulus), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky.

Obsahuje parfém (limonene, coumarin), benzisothiazolinone

VýrobceTOMIL s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení