Dr. Devil WC gel s košíčkem 3v1 Lemon 400ml

Dr. Devil WC gel s košíčkem 3v1 Lemon 400ml
Dr. Devil Lemon WC gel 400 ml + koš
Více informací
57,2 Kč 47,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001708VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení16

Dr. Devil Lemon WC gel 400 ml + koš

Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

VýrobceTOMIL s.r.o.

Výstražný symbol: 

NEBEZPEČÍ


Způsobuje vážné poškození očí.
Obsahuje
dipentene, citral, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky

sulfonové kyseliny, C14-17-sek. alkan, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

Doplňující informace

EUH208  Obsahuje citrón, extrakt, citral, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, citral), benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení