LARRIN WC Plus 3v1 závěs Citrus 40g náplň

Larrin WC závěs citrus 40g NN Plus
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
18,9 Kč 15,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001362VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC-mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a neiontového charakteru, parfému s vůní citronu, barviva a pomocných látek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. P305+P351+P338+310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. P301+330+331+313 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Citral, Linalool.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení