Dr. Devil WC blok 3v1 3x55ml Polar aqua NOVÝ

Dr. Devil WC blok 3v1 3x55ml Polar aqua NOVÝ
WC tekutý blok 3v1 Polar aqua voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.
Více informací
44,5 Kč 36,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201804VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení12

WC tekutý blok 3 v 1 Polar aqua voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.

VýrobceTOMIL s.r.o.

Výstražný symbol: 

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli alkoholy, C9-11, etoxylované

Standardní věty o nebezpečnosti

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280  Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu, p-methoxybenzyl-acetát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

>=30 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (alpha-isomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, coumarin), benzisothiazolinone.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení