LAVON odmašťovač na podlahy a povrchy 5l (snížená pěnivost-strojní čištění)

LAVON odmašťovač na podlahy a povrchy 5l (snížená pěnivost-strojní čištění)
Odmašťovací prostředek na podlahy a povrchy
Více informací
467,2 Kč 386,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód217172VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení1

Lavon odmašťovač na podlahy a povrchy 5 l je speciální, silně alkalický, nízkopěnivý čistič na vysoce znečištěné podlahy a mastné omyvatelné povrchy. Extra silný na odstranění mastnoty, rostlinných olejů a tuků, syntetických olejů, šmíru, maziv, sazí a zašlé špíny. Díky speciálnímu složení je předurčen pro širokou škálu uplatnění. Vhodný pro dlažby, lité podlahy, PVC, nerez, plasty, strojní a kuchyňské zařízení.

PŘEDNOSTI LAVON ODMAŠŤOVAČ NA PODLAHY A POVRCHY 5 l

  • extra silný

  • stojní i ruční mytí

  • gastro

  • průmysl

POUŽITÍ:

Prostředek Lavon odmašťovač dávkujte dle uvedené tabulky do kbelíku či nádrže čisticího stroje. Po umytí dobře setřete nebo ideálně opláchněte čistou vodou. Z povrchů přicházejících do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou. Pro lepší účinnost nechte působit déle a zvyšte mechanické působení. Na dlouho nečištěná místa můžete aplikovat koncentrát nebo ředění pro silné znečištění. Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumy, PVC ošetřené vosky a materiály, které nejsou odolné vůči alkáliím - zejména hliník a cín, případně zinek. Dodržujte pokyny výrobce čištěného materiálu. Skladujte při teplotě od +5 C do 25 C.

 

50 ml / 10 l : slabé znečištění

80 - 100 ml / 10 l : standardní znečištění

200 - 500 ml / 10 l : silné znečištění 

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky:

Hydoxid draselný

2-aminoethan-1-ol

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Limonene ((R)-p-mentha-1,8-diene)

Může vyvolat alergickou reakci.

5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Limonene

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení