Univerzální odmašťovač a čistič 750ml Citron (s kohoutem) Chante Clair

Univerzální odmašťovač a čistič 750ml Citron (s kohoutem) Chante Clair
Univerzální čistič, který je v současné době NEJPRODÁVANĚJŠÍM výrobkem v tomto segmentu v Itálii.
Více informací
92,0 Kč 76,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód003003VýrobceChante ClairPočet ks v balení6

K jeho mimořádným vlastnostem patří působení na všechny druhy mastnot. Odstraňuje 3 druhy tuků- minerální, živočišné a syntetické.

Tato vlastnost zajišťuje neomezené použití v běžném denním životě.

Je ideální pro čištění povrchů, jako jsou např. kuchyňské linky, sporáky, sklo-keramické desky, odsavače, mikrovlnné trouby, nábytek, stoloy, pulty, hladká bílá kůže, ráfky automobilů, motocykly, jízdní kola, stroje apod.

- vysoce aktivní ekologické látky působí na skrvny a špínu textilních látek, např. oděvy, límce rukávy, mastné fleky

- výrobek je 100% ekologický, bez barviv

 

VýrobceChante Clair

Výstražný symbol:

Nebezpečí

 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2,H315

Eye Dam. 1, H318

Nebezpečné látky:

Ethoxylovaný alkohol

kvartérní C12-14 alkylmethyl amin ethoxylmethylchlorid

ethanolamin

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315  Dráždí kůži

H318  Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít

P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.

Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňující informace:

<5% fosfonáty <5% kationtové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Benzyl Alcohol, Citral, Linaloolů, Limonene

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení