LARRIN WC závěs Provence fialový 3v1, 40g (komplet, blistr)

LARRIN WC ZÁVĚS DUO Provence fialový (komplet, blistr) 40g
čistící a dezorační přípravek pro WC, omezuje tvorbu vodního kamene
Více informací
36,9 Kč 30,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001363VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení13

Dezodorační a čístící přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží květinovou vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného. Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení