LARRIN WC závěs Provence fialový 3v1, 40g (komplet, blistr)

LARRIN WC závěs Provence fialový 3v1, 40g (komplet, blistr)
čistící a dezorační přípravek pro WC, omezuje tvorbu vodního kamene
Více informací
36,9 Kč 30,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001363VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení13

Dezodorační a čístící přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží květinovou vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný; 4- Methylbenzensulfonát sodný.

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 – Dráždí kůži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Doplňující informace na štítku:

EUH208 – Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém.

Obsahuje: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení