Coyote aktivní čistič plastů 300ml

Coyote aktivní čistič plastů 300ml
COYOTE Aktivní čistič plastů interiéru , který vrátí plastovým povrchům pružnost a ochrání jej před lámavostí a UV zářením. Dokonale odstraní mastnot...
Více informací
112 Kč 92,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201918VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Dokonale odstraní mastnotu a nečistoty z plastových povrchů v interiéru automobilů. Vyčištěný povrch zanechá čistý a odmaštěný.

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Jiné použitelné prvky označení: Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH 208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Označení jako detergent: Obsahuje 5% nebo více, avšak méně než 15% alifatické uhlovodíky, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, Laurylamine dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone Názvy nebezpečných složek směsi: žádné

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení