Tempo autoleštěnka 300ml

Tempo autoleštěnka 300ml
emulzní leštěnka s vysokým leskem na lak i metalízu
Více informací
127 Kč 105 Kč bez DPH
Skladem
Kód201476VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10
  • Rozsah použití: emulzní leštěnka na rychlé ošetření a přeleštění umytých ploch karoserií, včetně metalíz. Je vhodná zejména pro ošetření novějších autolaků. Obsahuje přírodní a minerální oleje. Odstraňuje nečistoty rozpustné ve vodě nebo organických rozpouštědlech, které zůstaly na povrchu po běžném mytí. Oživuje matné nátěry a vyrovnává barevné odstíny po opravách na povrchu karoserií.
  • Návod k použití: Autoleštěnku nanášejte na čistý a suchý autolak měkkým hadříkem nebo houbou. Po zaschnutí doleštěte do vysokého lesku lešticí utěrkou, případně ručním elektrickým nářadím (leštičkou) s vhodným měkkým lešticím potahem.

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: uhlovodíky C11 – C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů; C10 alkoholy, alkoxylované. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení