Coyote Konkor 101, 200ml

Coyote Konkor 101 200ml
Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné kovy proti korozi.
Více informací
79,5 Kč 65,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód007153VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Konkor 101 vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako je ocel, litina, měď, zinek a olovo. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, závitů šroubů aj. Výborně se hodí ke konzervaci a mazání loveckých zbraní, v jejichž hlavních rozpouští karbon. Po krátké době působení uvolňuje i zapečené a zkorodované závity šroubů.

Konkor 101 chrání proti korozi způsobené jak povětrnostními, tak i průmyslovými vlivy. Není-li film Konkoru 101 omyt, poskytuje tuto ochranu až 1 rok.

Neobsahuje silikon.

Fyzikálně chemické parametry:

viskozita při 40°C: 9-11 mm2.s-1

hustota při 20°C: 0,860 g.cm-3

bod tuhnutí: -20°C

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Jiné použitelné prvky označení: Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH 208 Obsahuje sulfonové kyseliny, ropné, vápenaté soli. Může vyvolat alergickou reakci. Názvy nebezpečných složek směsi: Obsahuje základový olej - nespecifikovaný.

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení