Coyote čistič disků kol MR 500ml

Coyote čistič disků kol MR 500ml
Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin
Více informací
97,3 Kč 80,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201341VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin. Výborně čistí běžné nečistoty a odstraňuje znečištění, vznikající vlivem tření brzdového obložení.

 

 

 

 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : GHS07 Signální slovo (CLP) : Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Doplňkové údaje : Označeno jako detergent: obsahuje aniontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); neiontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); EDTA a její soli (méně než 5%); parfémy; konzervační činidla (oktylisothiazolinon, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol).

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení