MD special sprej 300ml

MD special spray 300ml
mazivo s MoS2 - uvolňuje zatuhlé závity
Více informací
111 Kč 91,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001689VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

MD speciál slouží k uvolňování zrezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky dveří, dveřní a okenní závěsy, řetězy, pera, nářadí apod.). Dokonale maže a preventivně chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy.

 

Návod k použití:

Nanášejte připojenou trubičkou z bezprostřední vzdálenosti. Na přístupná místa stříkejte bez trubičky ze vzdálenosti asi 25 cm.

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: minerální oleje; benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; pentan; propan; butan; isobutan. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení