CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

WUNDER-BAUM Black Classic osvěžovač stromeček

WUNDER-BAUM Black Classic osvěžovač stromeček
Ikonický a unikátní osvěžovač ve tvaru stromečku provoní každý interiér.
Více informací
40,9 Kč 33,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód203368VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Ikonický a unikátní osvěžovač ve tvaru stromečku provoní každý interiér. Příjemná dlouhotrvající vůně. K zavěšení.

Osvěžovače vzduchu ve tvaru stromečku mají kultovní status. Navíc jsou jsou vyrobeny z pečlivě vybrané řady vonných přísad. 

Varování

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS07                      GHS09

Signální slovo Varování

Nebezpečné komponenty k etiketování

linalyl-acetat

(R)-p-mentha-1,8-dien

3,7-Dimethylokta-1,6-dien-3-ol

[3R-(3α,3aβ,6β,7β,8aα)]-oktahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen

2-benzylidenoktanal

4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd

acetylcedren

omega-pentadekalakton

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon

beta-pinen

eukalyptol

pin-2(3)-en

2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

(E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol

methyl-2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoat

geranyl-acetat

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

GHS09 životní prostředí

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 Toxicky pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Použitý výrobek/výrobky vyhoďte do domovního odpadu; Nepoužitý výrobek/výrobky odevzdejte k likvidaci na sběrném místě nebezpečných nebo speciálních odpadů.

Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

vPvB: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Přihlédnutím na současný stav vědeckých poznatků nejsou k dispozici žádné údaje o vlastnostech výrobku, které narušují endokrinní systém.

128-37-0  Butylated hydroxytoluene Seznam II

80-54-6    2-(4-terc-butylbenzyl) propanal Seznam II

Směsi

Popis: Směs obsahuje látky bez nebezpečných příměsí.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení