Tempo Renoplast cockpit 300ml

Obrázek_(1)
Tempo Renoplast cockpit slouží k snadnému a účinnému ošetření přístrojové desky a dalších povrchů z plastů v interiéru automobilu. Po zaschnutí vytvá...
Více informací
78,5 Kč 64,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201581VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

Tempo Renoplast cockpit slouží k snadnému a účinnému ošetření přístrojové desky a dalších povrchů z plastů v interiéru automobilu. Po zaschnutí vytváří na plastovém povrchu elastický ochranný film, který snižuje usazování prachu a oživuje barvy. 

Návod k použití:

Plastový povrch nejdřív vyčistěte vhodným čisticím prostředkem. Na houbu nebo měkký hadřík naneste Renoplast cockpit a rovnoměrně roztírejte po povrchu. Nechte zaschnout. Ošetřený povrch je možno přeleštit lešticí utěrkou, čímž dosáhnete vyššího lesku.

 

 

 

Složení: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek; parfém; 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid) VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis