Domestos na vodní kámen 750ml Lime Zero

Domestos na vodní kámen 750ml Lime Zero
Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Gelový dezinfekční přípravek
Více informací
55,3 Kč 45,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001371VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení12

Zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou.

Gelový dezinfekční přípravek k odstraňování vodního kamene v toaletě. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou.

Aplikujte dostatečné množství přípravku, abyste zničili všechen vodní kámen a zabili baktérie v něm žijící. Udrží se a působí dlouho na svislém povrchu, dokonce i pod vodní hladinou. Domestos Žádný vodní kámen má navíc uzávěr odolný proti otevření dětmi.  

 

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo:  Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Reakce:

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Skladování:

P405  Skladujte uzamčené

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. 

Nebezpečné složky :

kyselina chlorovodíková 22 % kyselina amidosírová (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení